AVIOBORZA, d.o.o.,
Rimska cesta 14,
1000 Ljubljana

Telefon: 01/421 0555
Faks:01/421 0444
Email: avioborza@siol.netSPLETNA STRAN V PRENOVI